Start

Stichting Kerkelijk Bureau Salland

Gespecialiseerde administratieve dienstverlener voor Kerken en Diaconieën

Actuele kennis dicht bij uw gemeente

Actuele kennis is in uw voordeel.

Kennis van kerkelijke administraties, opgebouwd in jarenlange ervaring, is het stevige fundament van de financiële dienstverlening, die het Kerkelijk Bureau Salland te bieden heeft. Een dienstverlening die tevens gekenmerkt wordt door actualiteit. De zich steeds wijzigende regelgeving maakt dat noodzakelijk. De eigentijdse kennis en ervaring, waardoor het Kerkelijk Bureau Salland zich onderscheidt van algemene administratiekantoren, kan direct en adequaat in de kerkelijke administratie worden toegepast.

Zo werkt actuele kennis in uw voordeel.

Dicht bij uw gemeente is in uw voordeel

Een belangrijk uitgangspunt van het Kerkelijk Bureau Salland is de regionale functie. Uw plaatselijke omstandigheden, wensen en ideeën kunnen daarom het best behandeld worden door onze vakmensen, die uw gemeente kennen. Daardoor kan het advies van het Kerkelijk Bureau Salland bijdragen aan een financieel gunstig gemeenteprofiel.

Ofwel: Dicht bij uw gemeente is in uw voordeel.

Zonder winstoogmerk is in uw voordeel

Hoewel het Kerkelijk Bureau Salland de specifieke kennis en ervaring op alle terreinen van de kerkelijke administratie bezit, wordt toch een zeer gunstig tarief gehanteerd. Want ook dat behoort tot de doelstellingen: dienstverlening beschikbaar stellen op non-profit basis. Immers wij weten beter dan wie ook, dat elke euro kostbaar is, zeker voor een kerkelijke gemeente.

Zonder winstoogmerk is daarom in uw voordeel.

Het brede aanbod en het juiste advies is in uw voordeel

Het brede aanbod is even kenmerkend als evident. Want ook in een kerkelijke administratie komen alle financieel-economische aspecten aan de orde. Specifieke kennis van zowel de kerkelijke administraties, als van loontechnische zaken, verwerking van de geldwervingsacties, jaarrekeningen, begrotingen, prognoses, enz. Al die verschillende werkzaamheden die actuele kennis vereisen, kunnen wij voor u verrichten. Wij zijn tevens in staat en bereid adviezen te verstrekken die op uw gemeente zijn toegesneden.

Het brede aanbod en het juiste advies zijn daarom in uw voordeel.

De continuïteit is in uw voordeel

Kerkelijke administraties worden dikwijls door één persoon gerund en steunen doorgaans op vrijwilligers met hun eigen, goede manier van werken. Maar wisseling van vrijwilligers komt relatief veel voor en uitval door ziekte komt eveneens voor.

De persoonlijke relatie is in uw voordeel

Aan de persoonlijke relatie hechten wij veel waarde. Immers als die er is, staan we echt dicht bij uw gemeente en wordt tastbaar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daardoor worden lijnen niet alleen spreekwoordelijk, maar ook daadwerkelijk kort.

Zo sorteert de persoonlijke relatie het beste effect en is daarom in uw voordeel.

Een eerste gesprek is in uw voordeel

Elkaar even de hand schudden. Zo maar, zonder plichtplegingen of handtekeningen onder contracten. Gewoon kennismaken en elkaar vertellen wat we kunnen en willen. Wilt u nadere informatie over wat wij voor u zouden kunnen betekenen, dan zijn wij graag bereid bij u te komen. U hoeft dan slechts naar het Kerkelijk Bureau Salland te bellen voor een afspraak.

Reeds een eerste gesprek is dus in uw voordeel.